Competències i impactes de les connexions comercials euroasiàtiques de l'època moderna. Marsella i les indianes de Pèrsia a finals del segle XVII - Aix-Marseille Université Access content directly
Book Sections Year : 2018

Competències i impactes de les connexions comercials euroasiàtiques de l'època moderna. Marsella i les indianes de Pèrsia a finals del segle XVII

Abstract

Competències i impactes de les connexions comercials euroasiàtiques de l'època moderna. Marsella i les indianes de Pèrsia a finals del segle XVII

Domains

History
No file

Dates and versions

hal-02089918 , version 1 (04-04-2019)

Identifiers

  • HAL Id : hal-02089918 , version 1

Cite

Olivier Raveux. Competències i impactes de les connexions comercials euroasiàtiques de l'època moderna. Marsella i les indianes de Pèrsia a finals del segle XVII. Jaume Danti. Relacions mediterrànies a la Catalunya moderna, Rafael Dalmau, pp.109-134, 2018. ⟨hal-02089918⟩
19 View
0 Download

Share

Gmail Facebook X LinkedIn More