Effect of anakinra on mortality in patients with COVID-19: a systematic review and patient-level meta-analysis - Aix-Marseille Université Access content directly
Journal Articles The Lancet Rheumatology Year : 2021

Effect of anakinra on mortality in patients with COVID-19: a systematic review and patient-level meta-analysis

Evdoxia Kyriazopoulou , Thomas Huet , Giulio Cavalli , Andrea Gori , Miltiades Kyprianou , Peter Pickkers , Jesper Eugen-Olsen , Mario Clerici , Francisco Veas , Gilles Chatellier , Gilles Kaplanski (1) , Mihai Netea , Emanuele Pontali , Marco Gattorno , Raphael Cauchois , Emma Kooistra , Matthijs Kox , Alessandra Bandera , Hélène Beaussier , Davide Mangioni , Lorenzo Dagna , Jos van Der Meer , Evangelos Giamarellos-Bourboulis , Gilles Hayem , Jos W.M. van Der Meer , Stefano Volpi , Maria Pia Sormani , Alessio Signori , Giorgio Bozzi , Francesca Minoia , Stefano Aliberti , Giacomo Grasselli , Laura Alagna , Andrea Lombardi , Riccardo Ungaro , Carlo Agostoni , Francesco Blasi , Giorgio Costantino , Anna Ludovica Fracanzani , Nicola Montano , Flora Peyvandi , Marcello Sottocorno , Antonio Muscatello , Giovanni Filocamo , Antonios Papadopoulos , Maria Mouktaroudi , Eleni Karakike , Maria Saridaki , Theologia Gkavogianni , Konstantina Katrini , Nikolaos Vechlidis , Christina Avgoustou , Stamatios Chalvatzis , Theodoros Marantos , Christina Damoulari , Georgia Damoraki , Sofia Ktena , Maria Tsilika , Panagiotis Koufargyris , Athanasios Karageorgos , Dionysia-Irene Droggiti , Aikaterini Koliakou , Garyfallia Poulakou , Konstantinos Tsiakos , Dimitra-Melia Myrodia , Areti Gravvani , Ioannis Trontzas , Konstantinos Syrigos , Ioannis Kalomenidis , Eleftheria Kranidioti , Periklis Panagopoulos , Vasileios Petrakis , Simeon Metallidis , Georgia Loli , Olga Tsachouridou , George Dalekos , Nikolaos Gatselis , Aggelos Stefos , Sarah Georgiadou , Vassiliki Lygoura , Haralampos Milionis , Maria Kosmidou , Ilias Papanikolaou , Karolina Akinosoglou , Efthymia Giannitsioti , Georgios Chrysos , Panagiotis Mavroudis , Chrysanthi Sidiropoulou , Georgios Adamis , Archontoula Fragkou , Aggeliki Rapti , Zoi Alexiou , Styliani Symbardi , Aikaterini Masgala , Konstantina Kostaki , Evangelos Kostis , Michael Samarkos , Petros Bakakos , Vassiliki Tzavara , Katerina Dimakou , Glykeria Tzatzagou , Maria Chini , Vasileios Kotsis , George Tsoukalas , Ioannis Bliziotis , Michael Doumas , Aikaterini Argyraki , Ilias Kainis , Massimo Fantoni , Antonella Cingolani , Andrea Angheben , Chiara Simona Cardellino , Francesco Castelli , Francesco Saverio Serino , Emanuele Nicastri , Giuseppe Ippolito , Matteo Bassetti , Carlo Selmi
Evdoxia Kyriazopoulou
 • Function : Author
Thomas Huet
 • Function : Author
Giulio Cavalli
 • Function : Author
Andrea Gori
 • Function : Author
Miltiades Kyprianou
 • Function : Author
Peter Pickkers
 • Function : Author
Jesper Eugen-Olsen
 • Function : Author
Mario Clerici
 • Function : Author
Francisco Veas
 • Function : Author
Gilles Chatellier
Mihai Netea
 • Function : Author
Emanuele Pontali
 • Function : Author
Marco Gattorno
 • Function : Author
Raphael Cauchois
 • Function : Author
Emma Kooistra
 • Function : Author
Matthijs Kox
 • Function : Author
Alessandra Bandera
 • Function : Author
Hélène Beaussier
 • Function : Author
Davide Mangioni
 • Function : Author
Lorenzo Dagna
 • Function : Author
Jos van Der Meer
 • Function : Author
Gilles Hayem
 • Function : Author
Jos W.M. van Der Meer
 • Function : Author
Stefano Volpi
Maria Pia Sormani
 • Function : Author
Alessio Signori
 • Function : Author
Giorgio Bozzi
 • Function : Author
Francesca Minoia
 • Function : Author
Stefano Aliberti
 • Function : Author
Giacomo Grasselli
 • Function : Author
Laura Alagna
 • Function : Author
Andrea Lombardi
 • Function : Author
Riccardo Ungaro
 • Function : Author
Carlo Agostoni
 • Function : Author
Francesco Blasi
 • Function : Author
Giorgio Costantino
 • Function : Author
Anna Ludovica Fracanzani
 • Function : Author
Nicola Montano
 • Function : Author
Flora Peyvandi
 • Function : Author
Marcello Sottocorno
 • Function : Author
Antonio Muscatello
 • Function : Author
Giovanni Filocamo
 • Function : Author
Antonios Papadopoulos
Maria Mouktaroudi
 • Function : Author
Eleni Karakike
 • Function : Author
Maria Saridaki
 • Function : Author
Theologia Gkavogianni
 • Function : Author
Konstantina Katrini
 • Function : Author
Nikolaos Vechlidis
 • Function : Author
Christina Avgoustou
 • Function : Author
Stamatios Chalvatzis
 • Function : Author
Theodoros Marantos
 • Function : Author
Christina Damoulari
 • Function : Author
Georgia Damoraki
 • Function : Author
Sofia Ktena
 • Function : Author
Maria Tsilika
 • Function : Author
Panagiotis Koufargyris
 • Function : Author
Athanasios Karageorgos
 • Function : Author
Dionysia-Irene Droggiti
 • Function : Author
Aikaterini Koliakou
 • Function : Author
Garyfallia Poulakou
 • Function : Author
Konstantinos Tsiakos
 • Function : Author
Dimitra-Melia Myrodia
 • Function : Author
Areti Gravvani
 • Function : Author
Ioannis Trontzas
 • Function : Author
Konstantinos Syrigos
 • Function : Author
Ioannis Kalomenidis
 • Function : Author
Eleftheria Kranidioti
 • Function : Author
Periklis Panagopoulos
 • Function : Author
Vasileios Petrakis
 • Function : Author
Simeon Metallidis
 • Function : Author
Georgia Loli
 • Function : Author
Olga Tsachouridou
 • Function : Author
George Dalekos
 • Function : Author
Nikolaos Gatselis
 • Function : Author
Aggelos Stefos
 • Function : Author
Sarah Georgiadou
 • Function : Author
Vassiliki Lygoura
 • Function : Author
Haralampos Milionis
 • Function : Author
Maria Kosmidou
 • Function : Author
Ilias Papanikolaou
 • Function : Author
Karolina Akinosoglou
 • Function : Author
Efthymia Giannitsioti
 • Function : Author
Georgios Chrysos
 • Function : Author
Panagiotis Mavroudis
 • Function : Author
Chrysanthi Sidiropoulou
 • Function : Author
Georgios Adamis
 • Function : Author
Archontoula Fragkou
 • Function : Author
Aggeliki Rapti
 • Function : Author
Zoi Alexiou
 • Function : Author
Styliani Symbardi
 • Function : Author
Aikaterini Masgala
 • Function : Author
Konstantina Kostaki
 • Function : Author
Evangelos Kostis
 • Function : Author
Michael Samarkos
 • Function : Author
Petros Bakakos
 • Function : Author
Vassiliki Tzavara
 • Function : Author
Katerina Dimakou
 • Function : Author
Glykeria Tzatzagou
 • Function : Author
Maria Chini
 • Function : Author
Vasileios Kotsis
 • Function : Author
George Tsoukalas
 • Function : Author
Ioannis Bliziotis
 • Function : Author
Michael Doumas
 • Function : Author
Aikaterini Argyraki
 • Function : Author
Ilias Kainis
 • Function : Author
Massimo Fantoni
 • Function : Author
Antonella Cingolani
 • Function : Author
Andrea Angheben
 • Function : Author
Chiara Simona Cardellino
 • Function : Author
Francesco Castelli
 • Function : Author
Francesco Saverio Serino
 • Function : Author
Emanuele Nicastri
Giuseppe Ippolito
Matteo Bassetti
 • Function : Author
Carlo Selmi
 • Function : Author

Dates and versions

hal-03653477 , version 1 (27-04-2022)

Identifiers

Cite

Evdoxia Kyriazopoulou, Thomas Huet, Giulio Cavalli, Andrea Gori, Miltiades Kyprianou, et al.. Effect of anakinra on mortality in patients with COVID-19: a systematic review and patient-level meta-analysis. The Lancet Rheumatology, 2021, 3 (10), pp.e690-e697. ⟨10.1016/S2665-9913(21)00216-2⟩. ⟨hal-03653477⟩
15 View
0 Download

Altmetric

Share

Gmail Facebook X LinkedIn More