LE MANUSCRIT 109 DES ENSEIGNEMENTS DE NEAGOE BASARAB A SON FILS THEODOSIE: ANALYSE DES ABREVIATIONS ET DES MARQUEURS D'EQUIVALENCES A PARTIR DE FRAGMENTS DE L'OEUVRE - Aix-Marseille Université Access content directly
Conference Papers Year : 2019

LE MANUSCRIT 109 DES ENSEIGNEMENTS DE NEAGOE BASARAB A SON FILS THEODOSIE: ANALYSE DES ABREVIATIONS ET DES MARQUEURS D'EQUIVALENCES A PARTIR DE FRAGMENTS DE L'OEUVRE

Abstract

Dans cette intervention, l'auteur se propose de présenter des particularités enregistrées dans des pages sélectionnées du manuscrit 109, (p. 2r-66r), des enseignements de Neagoe Basarab et, plus précisément, les abréviations de mots et les équivalences typographiques, tout comme leur impact sur la langue. L'analyse des mots va lui permettre, de même, de mettre en évidence l'existence de certaines tendances récurrentes ainsi que des changements, dans un contexte où nombre de formes ne sont pas entièrement standardisées et continuent à évoluer, jusqu'au remplacement de la graphie cyrillique par la latine et jusqu'à la période actuelle. Des points de vue synchronique et diachronique, cet article vise à souligner l'actualité et l'importance de l'étude des manuscrits ainsi que des auteurs anciens, à un moment essentiel pour la langue roumaine où elle s'est réorientée vers la Latinité.
În cadrul intervenţiei sale, autorul își propune să prezinte unele aspecte de ordin lingvistic, reperate în filele manuscrisului 109 (p. 2r-66r) al Învăţăturilor lui Neagoe Basarab, printre acestea numărându-se particularităţi grafice, stilistice şi redacţionale, mai precis abrevierile cuvintelor şi echivalenţele tipografice ca, de altfel, şi impactul lor asupra textului. Analiza cuvintelor îi va permite, de asemenea, să evidenţieze unele influenţe ale contactelor lingvistice asupra constituirii termenilor pe care Neagoe Basarab îi utilizează în varii contexte, în care o seamă de forme nu sunt cu totul normalizate şi continuă să evolueze până în momentul înlocuirii grafiei chirilice cu cea latinească și până în perioada actuală. Din perspectivă sincronică şi diacronică, articolul de faţă are ca scop să sublinieze actualitatea şi importanţa studiului manuscriselor, precum şi cea a autorilor de odinioară, într-un moment esenţial pentru limba română când aceasta s-a reorientat spre Latinitate.
Fichier principal
Vignette du fichier
UEM prACEV NB marqueurs d'équiv76-88.pdf (994.45 Ko) Télécharger le fichier
Origin : Explicit agreement for this submission

Dates and versions

hal-03514406 , version 1 (20-10-2022)

Identifiers

  • HAL Id : hal-03514406 , version 1

Cite

Estelle Variot. LE MANUSCRIT 109 DES ENSEIGNEMENTS DE NEAGOE BASARAB A SON FILS THEODOSIE: ANALYSE DES ABREVIATIONS ET DES MARQUEURS D'EQUIVALENCES A PARTIR DE FRAGMENTS DE L'OEUVRE. Anatol Ciobanu – Omul Cetății Limba Română. In memoriam : 85 de ani de la naștere. Materialele Simpozionului științific internațional, May 2019, Chisinau, Moldavie. pp.76-88. ⟨hal-03514406⟩
24 View
22 Download

Share

Gmail Facebook X LinkedIn More